OBAVIJEST O UPISIMA 

Ove će godine vrtić "Katarina Frankopan" upise djece u vrtić za iduću pedagošku godinu provesti putem sustava e-upisi (elektronički program). O terminu predbilježba za upis kao i o potrebnoj dokumentaciji te načinu pristupanja programu biti ćete pravodobno obavješteni (očekivano vrijeme je početak lipnja 2021. godine).