PLAN NABAVE i POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE - GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ “KATARINA FRANKOPAN”

Plan nabave predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ možete pogledati na Internet stranici 

Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Plan nabave za 2022.g.(objavljeno:30.12.2021)

Odluka o početku postupka jednostavne nabave JeN 1/22