Obavijesti i korisni sadržaji

bus

 

 

 

 

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu od 13. ožujka 2020. godine i Odluke Koordinacije Gradonačelnika i općinskih načelnika otoka Krka, Gradonačelnik Grada Krka 17. ožujka 2020. godine, donosi sljedeću

 ODLUKU

Slijedom točke 1. podtočke 6. uvodne Odluke Koordinacije, u cilju prevencije širenja koronavirusa (SARSCoV-2) i COVID-19 bolesti na području otoka Krka i Odluke Gradonačelnika Grada Krka KLASA: 501-01/20-01/1, URBROJ 2142/01-02/1-20-2 od 13. ožujka 2020. godine, u Dječjem vrtiću "Katarina Frankopan" Krk i svim područnim vrtićima, obustavlja se redovan rad uz prijem djece do daljnjega, a najranije do 14. travnja 2020. godine.

Roditelji čija djeca neće koristiti usluge dječjeg vrtića oslobađaju se roditeljske uplate za cijelo razdoblje obustave rada. 

Poštovani roditelji,

Vrtić započinje s radom u ponedjeljak, 02. rujna 2019. godine.

Dobrodošli!

Prilikom ispisa djeteta iz vrtića potrebno je popuniti dolje priloženi obrazac raskida Ugovora te ga predati odgojiteljici odgojne skupine Vašeg djeteta

Raskid Ugovora

Molimo roditelje da prije upisa djeteta u vrtić obave stomatološki sistematski pregled prilikom kojeg će stomatolog popuniti dolje priloženi obrazac. Popunjeni obrazac potrebno je donijeti na inicijalni razgovor prilikom potpisivanja ugovora za upis djeteta.

Radio vrtić

I ove ćete pedagoške godine, od djece iz matičnog vrtića u Krku, čuti mnogo o temama koje su aktualne u našem svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu!

Više...