Dokumenti

rainbow

UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

 Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti uređeno je Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.

 Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilonsti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi za prijavljivanje nepravilnosti.

 Prijava sadrži: podatke o prijavitelju nepravilnosti, naziv poslodavca prijavitelja, podatke o osobi/osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

 Nepravilnost se može prijaviti putem obrazca za prijavljivanje.

 

OSTALI DOKUMENTI